Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
2il
    Lois Haf Llewelyn Owen, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Erin Thomas, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Jasmin Roberts, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
2il
    Elin Fflur Owen, Adran Llanddona, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ffion Haf Roberts, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Rebekah Feather, Ysgol Gynradd Moelfre, Rhanbarth Môn
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Sara a Bethan, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Meleri a Mared, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
    Fflur ac Elin, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Henblas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llanfechell, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Gaerwen, Ysgol Gynradd Esceifiog, Rhanbarth Môn
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Talwrn, Ysgol Gynradd Y Talwrn, Rhanbarth Môn
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Genod y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Hogiau'r Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
2il
    Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern, Rhanbarth Môn
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Parti Neeve, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
12:   Ensemble Lleisiol dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
2il
    Bethan Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Non Gwenllian Williams, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Lowri Davies, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Callum Heathcote, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ffion Jeffries, Ysgol Gynradd Moelfre, Rhanbarth Môn
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
2il
    Olivia Jago, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Daire Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Owain Ll Edwards, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Rachel Jones, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Fiona May Davies, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Dafydd Large, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Elin W E Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Niamh Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Non Gwenllian Williams, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Pentraeth, Ysgol Gynradd Pentraeth, Rhanbarth Môn
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog, Rhanbarth Môn
2il
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern, Rhanbarth Môn
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Rebecca Faye Jones, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Naomi Thomas, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Tomos Owen, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Elin W E Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ynyr Llwyd, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol y Borth, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
27:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Alis Fflur, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
2il
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Elin Dwyfor Hughes, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Delyth Parry, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
    Caryl Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Gethin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Garmon Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sian Miriam Hughes, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Pentraeth, Ysgol Gynradd Pentraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Llanfechell, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
2il
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Mared ac Alaw, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Natasha a Llio, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Adran Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Pentraeth, Ysgol Gynradd Pentraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol y Talwrn, Ysgol Gynradd Y Talwrn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
2il
    Natasha Williams, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Natalie Williams, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Y Bodiau Llachar, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Adran Llanddona, Adran Llanddona, Rhanbarth Môn
3ydd
    Adran Llanfechell, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Jake Hughes, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
2il
    Branwen Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Rhosneigr, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llinos Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Meilir T Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Manon a Lois, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Mari a Teleri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
    Lowri Fon a Megan, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Llio Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Sion Gwilym, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Aaron Morris, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Gwenda a Catrin, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Llio a Sion, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llinos a Ffion, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gwenno Mererid, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Llio Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
    Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
152:   Parti Deusain dan 15 oed (Adran)
1af
    Penysarn, Uwch Adran Penysarn, Rhanbarth Môn
153:   Côr dan 15 oed (Adran)
1af
    Penysarn, Uwch Adran Penysarn, Rhanbarth Môn
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
161:   Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
165:   Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Manon Dafydd, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Elin Meredydd Tomos, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Gafyn Lloyd Jones, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Gwenno Mererid, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
169:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Sara Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Gwenllian Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Rhiannon Morgan, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Manon Kier, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Jams Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Frances Large, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Jams Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Ellen A Davies, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Ioan a Jams Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Mari.G. Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Glesni Hedd Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Kelly Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Gareth Rh Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Sian Powell, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Gwenno Mererid, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Meilir Tee Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Kimberley Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sioned Mair Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Osian a Meilir, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Kimberley ac Elin, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Llio Eleri Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Lois M Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Elin William, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Meilir T Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Cathryn Foulkes, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Ifan Wyn, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Grwp Mari, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Zoe Day, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
218:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
1af
    Richard Holt, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Richard Williams, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Mari.G. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Huw Morgan Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Gareth Rh Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Tim Gareth, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Tim Richard, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Tim Martin, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
222:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    Tim Manon Wyn, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Jessica Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ruth Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Perlau Amlwch, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Gwenno, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Meinir, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Sara Edwards, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005