Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Mali Hughes, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cadi Grug Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Dafydd Wyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Cedron Sion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lleucu Gwawr, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Llio Angharad, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lois Glyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Alaw a Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Erin Jones a Gemma Roberts, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alaw Pari a Llio Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti'r Cregyn, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Elan Grug, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Côr Bethel, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Beth, Adran Rhostryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Botwnnog, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Gelert, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Llanaelhearn, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Meredyth, Ysgol Gynradd Bodfeurig, Rhanbarth Eryri
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Matthew hys, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Glesni, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Gareth, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Cwm Y Glo, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Côr Glyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Erin, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Megan, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Parti Bethel, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Craig, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Samantha, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
12:   Ensemble Lleisiol dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Lydia, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Lowri Ceiriog, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lois Glyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Alaw Ebrill Pari, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Elain Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Owen, Ysgol Gynradd Yr Hendre, Rhanbarth Eryri
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Alys Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
    Morganna Grace, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Taliesin Farrar, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Gwenno Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Gutun Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gethin Griffiths, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Manon Elwyn Hughes, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Craig Millar, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Owain Arfon, Adran Beuno/Pontllyfni, Rhanbarth Eryri
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Sara Pennant Jones, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Marged Elen William, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenno Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Lleu, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Y Gelli, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Llanaelhearn, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Sian, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Owain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Y Llwybr Llaethog, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Band y Felin, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Alaw Gwenlli Jones, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cadi Grug Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Lleucu Gwawr, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cedron Siôn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara Pennant Jones, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lowri Ceiriog, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Parti Nia Gwynedd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Angharad Mai, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Tania, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
27:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Côr Y Bont, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
28:   Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
1af
    Parti Pedrog, Adran Llanbedrog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti'r Castell, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Gwyn, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Elis Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Katie Ann Lloyd, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Annest Garrod, Adran Llanengan, Rhanbarth Eryri
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Ianto Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Cian Tudur, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Emyr Ll Jones, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Lowri Ceiriog, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Glyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jonny Jones, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Parti Ffion, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Emma, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Tesni, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Ilid, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Botwnnog, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Daniel, Adran Beuno/Pontllyfni, Rhanbarth Eryri
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Llio a Mathew, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Gerallt a Phoebe, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Edern, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    Grwp Jessica, Ysgol Gynragg Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Grwp Lleu, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
2il
    Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llanllechid, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti Kelly + William, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Gwydion ac Efa, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Lois, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Cwm y Glo, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Lisa Gwyn, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Parti Adam+Carys, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Shane, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Llanrug, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Y Felin, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Nefyn, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Alaw Glyn Roberts, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Morus Evans, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Sêr Disglair, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Jasmin, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Anya, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    OliviaTym, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Jasmine Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Catrin Powell, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
2il
    Amelia Stubbs, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mirain Fflur Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Rhun Davies, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Huw Ifan, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Daniel Taylor, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Alys + Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Meinir + Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Marged a Hawys, Aelwyd Bethel, Rhanbarth Eryri
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Elin Thomas, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Huw Foulkes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Dafydd Rhun, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Elliw Mai ac Elain Llwyd, Ysgol Glanaethwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Elen ac Alaw, Aelwyd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenllain Elias a Gwenllian Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Sion Euros Lloyd, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
    Anni Llyn, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alys Mererid Roberts, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
152:   Parti Deusain dan 15 oed (Adran)
1af
    Parti Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Symudol, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
153:   Côr dan 15 oed (Adran)
1af
    Cor Cegau Cerdd, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Cor Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Meinir, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Alys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Sian, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Huw Ifan, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Tanwen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Cor Alis, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Côr Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
165:   Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Alys Mererid Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Ffion Emyr Evans, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sian Crisp, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Elin Thomas, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
    Dafydd Rhun Griffith, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ceri W Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
169:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Côr Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Morys Williams, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Gerallt Rhys Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Gwenno Catrin Llewelyn, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Patrick Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ceri Welsh, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Sion Meirion Owens, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Rhian Awel Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Parti Lea Tomos, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Delyth Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Tim Rolfe, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Elfair Grug Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Glian Llwyd, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Grwp Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    Band Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Ffion Emyr Evans, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Alys + Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Meinir + Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Marged + Hawys, Aelwyd Bethel, Rhanbarth Eryri
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Thomas, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Elliw Mai ac Elain Llwyd, Ysgol Glanaethwy, Rhanbarth Eryri
193:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Parti AMY, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Pen Cei, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Marged, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
194:   Côr Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Côr Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Chwilog, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Ffion Enlli, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Elain Gwilym, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Anna Thomas, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    Parti Pont y Gof, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Symudol, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Mared Gwyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Enfis Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Heini Davies, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Elen Gwenllian, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Huw Foulkes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Grwp Leah, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Elan, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Llio, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Grwp Gwenno Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Catrin Parry, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Grwp Glan Y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Elen Gwenllian, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Grwp Brynrefail (1), Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Brynrefail (2), Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Emma Claire Matulla, Adran / Uwch Adran, Rhanbarth Eryri
2il
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Adran Chwilog, Adran / Uwch Adran, Rhanbarth Eryri
223:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
1af
    Grwp Tara, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
224:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 15-19 oed
1af
    Grwp Tara, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Danielle Cavanagh, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Leanne Rees Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Perlau Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Y Streic, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Alaw, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Gwawr Hughes, Aelwyd Coleg Menai, Rhanbarth Eryri
2il
    Sasha Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Perlau Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Y Merched Pinc, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005