Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Tomos Williams, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Lois Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Mared Emlyn Parry, Adran Blaenau Ffestiniog, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Haf Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Einion ap Llyr Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heledd Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Megan Angharad Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Geraint a Gwernan, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Pamela a Gethin, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Delyth a Kirsten, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Sarah, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Lliw, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Gwenan, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Côr yr Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr Bethan, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Côr Llanegryn, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Naomi, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Jasmine, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Tanycastell, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Pamela, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr Tanycastell, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Côr Stefanie, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Côr Tanycastell, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Owain Puw, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Caryl Jones, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Mared Emlyn Parry, Adran Blaenau Ffestiniog, Rhanbarth Meirionnydd
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Mikaela Wilkes, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Delyth Dempsey, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Kirsty Jones, Ysgol Gynradd Talsarnau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Geraint Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Gethin Llyr Sharp, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Stefanie Cook, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Siôn Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Amy Jones, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwernan John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Tanycastell, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Bryncrug, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Sion Emlyn Williams Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Megan Lloyd Gray, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Mared Emlyn Parry, Adran Blaenau Ffestiniog, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Robat Bryn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Kirsty Louise Jones, Ysgol Gynradd Talsarnau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Caryl Haf Williams Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Delyth Dempsey, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Parti Cerian, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Gethin, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
27:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Côr Cefn Coch, Adran Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
28:   Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
1af
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Ifan, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Glesni, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Joseff Glyn Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ilan Hedd Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Trystan Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Lois Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Haf Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Heledd Mair Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Sara Elain Roberts, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Mared Saunders Davies, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Grwp Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Grwp Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Grwp Toni, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Sarah, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Tomos, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Bataliwn Cefn Coch, Adran Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Andreas a Declan, Adran Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Cai ac Einion, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Eleri ac Esyllt, Adran Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Lowri, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Elgan, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Garmon, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Awen, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Catrin Evans, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Curiad, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Gemma, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Grwp Eleri, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Jessica Mayos, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Jake Cartwright, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Joel Tawiah, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Elizabeth Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    David Myles, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ava Macpherson, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Glesni Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Pwyll Ap Llyr Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Richard Clements, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Huw Ynyr a Bethan Ruth, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Lea a Sian, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Hana Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Enir Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Fflur Williams, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Elgan Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Steffan Roberts, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Huw Emyr, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Adam a Cari, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Lona Meleri, Aelod Unigol C Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Siwan Franey, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Elfyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
152:   Parti Deusain dan 15 oed (Adran)
1af
    Trwps y Traws, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Jessica, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Heledd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Rhydian, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Meirion, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Côr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Bechgyn y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Côr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Fflur, Llio, Rosie a Catherine, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
165:   Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elin Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Sioned Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heledd Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Catrin Owen, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Bethan Young, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Lona Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Lona Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elin Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Erin Gilliand, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Ceri Meredydd Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Alice Hughes, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Melanie Cooper, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Hana Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
181:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Ceri a Margaret, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Enir a Betsan, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Aron Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Aron Llyr a Llio, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ffion ac Elliw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Manon Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Huw Emyr, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
193:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Parti'r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Trwps Traws, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Heulen Melangell Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Rhydian Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Parti Pwyll, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Criw Blwyddyn Saith, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ceindeg Llewellyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Melanie Cooper, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Parti Arall y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Lois, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Rhydian, Elain ac Elen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Rhys, Mared ac Amelia, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Melangell, Sian a Robert, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Meilir a Llio, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Gwennan Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Alaw Fôn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Sparcs y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Silowets Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Calon Cymru, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Erin O'Neil, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005