Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Branwen Lois, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Bethan Taylor, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Catrin Angharad Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Kyra a Leah, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhodri ac Elin, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Côr Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Dinmael, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Dolwyddelan, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Tal-y-Bont, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Rebecca, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Genod Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Emily, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Manon, Adran Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Côr Jacob, Ysgol Bro Aled, Rhanbarth Conwy
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Côr Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Bro Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Parti Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Sophie, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Angharad, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
12:   Ensemble Lleisiol dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Eglwysbach, Ysgol Gynradd Eglwys Bach, Rhanbarth Conwy
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Elin Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Wiliam Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ieuan Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    David Shaw, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
    Anna Llywelyn Lloyd, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Osian Bowles, Adran Penmachno, Rhanbarth Conwy
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    David Shaw, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
    Courtney Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Glesni Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Ieuan Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Bethan Evans, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Telynau Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Eglwysbach, Ysgol Gynradd Eglwys Bach, Rhanbarth Conwy
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Y Plas, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Bod Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Miriam Sera Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Hanna Hughes, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Guto Bryn Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Beth Algieri, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Elin Medi Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Lisa Jeffers, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Genod y Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Kathryn, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Genod y Fro, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
28:   Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Guto Llywelyn Dafydd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Glesni Lloyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Morgan Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Tesni Buddug Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Catrin Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Megan Lloyd Evans, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Aled, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Sophie, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Grwp Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Criw Naiomi, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
2il
    Anna a Tesni, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Jacob, Adran Bro Aled, Rhanbarth Conwy
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Llangelynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Grwp Bro Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Rowen, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Dawnswyr Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Grwp Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Matthew, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Jessica Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenlli Aled, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Emma Jane Williams, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Pencae, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
46:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
1af
    Parti Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Nant-y-Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Talhaiarn, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
2il
    Lynton Hoffman, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Emily Mcintosh, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Alastair Morris, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Isabella Jones, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Catrina Kenyon, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Stephanie Percy, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
2il
    Jessica Kate Simonds, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Katie Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Nant-y-Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Toby, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Sant Elfod, Ysgol Gynradd Sant Elfod, Rhanbarth Conwy
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Nant-y-Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Smwt, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Callum, Ysgol Gynradd Tudno, Rhanbarth Conwy
52:   Cân Actol dan 12 oed (D)
1af
    Criw Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Mared Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mared Rhys Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
    Brenig Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhodri Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Tomos ac Ifan, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
    Mostyn a Gwenfair, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mared ac Ilan, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Heather Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Lowri Hannah, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Eleias Moore Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Sioned a Bethan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Caryl Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
    Heather Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
153:   Côr dan 15 oed (Adran)
1af
    Côr Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Côr Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Parti Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
161:   Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
1af
    Elliw, Awel, Marial a Manon, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Meibion Aelwyd Llansannan, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Aelwyd Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Mared Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Rhodri Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Elliw Alwen Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Siana Fflur, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    James Scott, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Hannah Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Ceri Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Siana Fflur, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Cerian Ellis Jones, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Meurig Ywain Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Rebecca Jeffers, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Enlli Mai Vaughan, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Enlli Mai Vaughan, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Mared Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Brenig Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Tomos ac Angharad, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Mared ac Owain, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mostyn a Branwen, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Heather Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Abergele, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Brenig Llwyd, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Saran Lynch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    Grwp Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Parti Grand Slam, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Lowri Hanna, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
    Awen Jones, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
203:   Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af
    Grwp Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Lowri, Angharad a Lowri Wyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Ffion, Mared a Saran, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Anna Sofija Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Anna Sofija Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Siana Fflur, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Dwysan Lowri Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Llwch y Sêr, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Sêr Symudol, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Bro Cernyw, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Rachel Norton, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Elliw Alwen Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
229:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
1af
    Parti Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005