Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Elan Meirion, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Celyn Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Wesley Hughes Jones, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Lois Clwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Siôn Hughes, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Angharad Rowlands, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Manon a Lleuwen, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Steffan ac Elis, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Angharad a Gareth, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Heledd, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti'r Merched, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti'r Bechgyn, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Parti Twm, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Hannah Medi Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Siobhan Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    James Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio, Rhanbarth Dinbych
2il
    Catrin Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio, Rhanbarth Dinbych
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio, Rhanbarth Dinbych
2il
    Morgan O'Mahoney, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Emily Ann Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Bethany Celyn Juckes-Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Owen Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    William Downes, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
2il
    Bronwen Cottrell, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Carrog, Rhanbarth Dinbych
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Celyn Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Agnes Tonge, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Iolo Llyr Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Angharad Rowlands, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Parti Twm, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Lewys, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Steffan Wilson Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Erin Fflur Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Magi Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Abbey Rich, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Morgan Thomas, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elan Iâl, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Parti Gareth, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Trystan, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Henllan, Rhanbarth Dinbych
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Megan ag Angharad, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Mawr, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Grwp Llew, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti Alex, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cyffylliog, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Shannon Parker, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jade Reed Williams, Ysgol Gynradd Frongoch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Dionne Owens, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Alice, Ysgol Gynradd Frongoch, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Grwp Emmanuel, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
46:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Pagan Boydell, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
    David Graham, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Anna Weston, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    John Braid, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
2il
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Oliver Evans, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Lydia David, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
    Kirsty Littler, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Rosa Maitland-Price, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Parti Jessica, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Olivia, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Erin Williams-Jones, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Mared Thomas, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tudur Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Siwan a Megan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lisa a Laura, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Arwyn a Gwenno, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Grace Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sarah Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Elen ac Elen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Awel a Lowri, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Awel Vaughan Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Elenid, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Eigra, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Mared Thomas, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Mererid Ellis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Kyra Emery, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Owen Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sally Li, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
181:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Siwan a Meinir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Mared Thomas, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Mererid Ellis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Lisa a Laura, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Awel Vaughan Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
193:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Tudur Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Mared Vaughan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elan Iorwerth, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Elliw, Gwenno a Jac, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Elen, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ela, Sali a Harri, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Catrin Mai a Non Haf, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
210:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Angharad Barber, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
223:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
224:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Natasha Williams, Ysgol Uwchradd Prestatyn, Rhanbarth Dinbych
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Parti Jordan, Ysgol Uwchradd Gatholig Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Elliw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Stephanie, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Rebecca Williams, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jessica Brooks, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Kate Strivens, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Parti Samantha, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Amy, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Charlotte Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Hermione Wellington, Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Tom Mellor, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
2il
    Faye Turpin, Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005