Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Leah Edwards, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Morys Davies, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Rebecca Parry-Rogers, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ciara Wyn Conlon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Lowri Morris, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Iona Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Ceri a Lois, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Lowri a Ffion, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Emma, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Llewelyn, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Adran Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Nia, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Jessica Bailey, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Adam Reeves, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Adam Reeves, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Iona Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Siobhan Roddy, Ysgol Gynradd Gwenffrewi, Rhanbarth Fflint Maelor
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Jordan Lismith, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Isabella Markey, Ysgol Gynradd Derwen, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ceri Millen, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Ieuan Bryden, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Elinor Ruth Fielden, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenffrewi, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Elen Williams, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Buddug Williams, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Morys Davies, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Nia Cook, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Elin Jones-Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Ceri Millen, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Gareth Meredith, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Kaitlin Gillam, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Catrin Davies, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Mathew Thompson, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Sara-Mai John, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Zoe Stopford, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Ceri Millen, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Robin Powell-Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Alaw a Catrin, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Picton, Adran Bityn, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Adran Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Jessica a Leah, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Deiniol a Steffan, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Siân, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    , Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
43:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Laura Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sioned Hughes, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Nisha Buffy, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
46:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Anona Morris, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Abigail Wiseman, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Joanna Swan, Ysgol Gynradd Parc y Llan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Kyle Davies, Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Freddie Turner, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Hamilton John, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Alistaire Dickson, Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sebastian Turner, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Trelawnyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Carys, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    , Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Ben, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    , Ysgol Gynradd Merllyn, Rhanbarth Fflint Maelor
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Georgina Tipping, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Fflur Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Jennifer Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Lleucu Taylor, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Gethin Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    David Aron Cook, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Jenny a Rachel, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Lleucu a Lowri, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Lleucu Taylor, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sian Roscoe, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Fflur Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Francine Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Catherine Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Abbey Pennington, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Lisa Whittaker, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Daniel Guy, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Harriet Petty, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Jonathan Guy, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Robert Guy, Aelwyd Coleg Ial, Rhanbarth Fflint Maelor
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Robert Guy, Aelwyd Coleg Ial, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Stephanie Conway, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Fflur Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Tesni Prys, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Beatrice Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    Uwch Adran Yr Wyddgrug, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Rhian Thomas, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Hannah Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Parti Tesni, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Joe, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Erin, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Parti Rhian, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Sion, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
214:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Rhiannon Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Zoe Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Catrin Zachary, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Katie Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Shotton, Adran / Aelwyd Shotton, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Awen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Nathan Lloyd, Adran / Aelwyd Shotton, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Jodie Foulkes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Adran / Aelwyd Shotton, Rhanbarth Fflint Maelor
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Amy Price, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Erica Swan, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    , Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Eliot Singleton, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Gemma Conde, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Amy Owens, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
233:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005