Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
2il
    Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Catlin Harley, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Lauren Donnelly, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
2il
    Bethan Cooper, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Cradoc, Rhanbarth De Powys
2il
    Iona Tattersall, Ysgol Gynradd Cefnllys, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Gareth Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Cwmtwrch, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Jack, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Parti Rhianwen, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Parti Priordy, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol y Bannau, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Cradoc, Rhanbarth De Powys
2il
    Iona Tattersall, Ysgol Gynradd Cefnllys, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Bethan Unsworth, Ysgol Gynradd Cefnllys, Rhanbarth De Powys
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Jack Taylor, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
2il
    Olivia Brain, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Ashleigh Wright, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Carwyn Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Rhys Williams, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Ffion Jenkins, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
    Jack Taylor, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Josie Sinnadurai, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Daniel Taylor, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
    Sam Davies, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Georgia Kelly, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Rebecca Norton, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Priordy, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
    Grwp Ffynnon Gynydd, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Awen Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Elise Norgate, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Callum Edwards, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Elis Williams, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
2il
    Nathan Philpott, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Stacey Thomas, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Parti Ysgol y Bannau, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
2il
    Parti Cwmtwrch, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Parti Georgia, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Callum ac Elis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Tasmin a Stacey, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch, Rhanbarth De Powys
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Ysgol Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
2il
    Parti'r Bannau, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
    Ysgol Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Ysgol Llanfair-ym-Muallt, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol y Groes, Ysgol Gynradd Cross Gates, Rhanbarth De Powys
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ysgol Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Dudley Sharma, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
2il
    Connor Price, Ysgol Gynradd Glanrhyd, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Mairi Edwards, Ysgol Gynradd Llanfaes, Rhanbarth De Powys
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Abigail Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
2il
    Grace Corbett, Ysgol Gynradd Beguildy, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Sophie Cole, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Kelly Morgans, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
2il
    Jasmine Howells, Ysgol Gynradd Glanrhyd, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Josie Sinnadurai, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Parti Glanrhyd, Ysgol Gynradd Glanrhyd, Rhanbarth De Powys
2il
    Parti Ffynnon Gynydd, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Parti Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Ysgol Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais, Rhanbarth De Powys
2il
    Ysgol Pontsenni, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Ysgol Beguildy, Ysgol Gynradd Beguildy, Rhanbarth De Powys
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Jonathan Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Jonathan a Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Rebecca a Louise, Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Rhanbarth De Powys
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Y.U. Llanfair ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Y.U. Llanfair ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Rhysian James, Ysgol Uwchradd Maesydderwen, Rhanbarth De Powys
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Steffan Raw-Rees, Aelod Unigol.C.Aberhonddu, Rhanbarth De Powys
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Benjie Talbott, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
2il
    Andrew Richards, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
3ydd
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Y.U. Llanfair ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Jonny, Andrew a Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
2il
    Cariad, Katie a Lauren, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Aled Jones, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005