Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Cerian Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhodri Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Catrin Mai James, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Dion Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gwenllian Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Elen Lowri Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dion Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ceris James, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Emyr ac Elen, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dion a Dion, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd a Gwenllian, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    , Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Gwenllian Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Sioned Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Angharad Griffiths, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Amane Suganami, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rosie Reading, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Shelley Musker-Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Clarke Alonzi, Aelod Unigol C. Llambed, Rhanbarth Ceredigion
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Siddha Black, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Amane Suganami, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Manon Jones, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Rhydian Phillips, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhys McLoughlin, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Shelley Musker-Turner, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Gwenog Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    , Adran Cribyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Cerian Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dyfan Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Sophie Angharad Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dion Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Rhun Penri, Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Heledd Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Caryl Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    , Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
27:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Mael Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Meinir Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Siriol Teifi, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Osian Llyr Rees, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Megan Meredith, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Jemma Evans, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ellis Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Gwenog Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    , Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Gethin ac Ifan, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Joseph ac Angharad, Ysgol Gynradd Penllwyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Dewi ac Aron, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa, Rhanbarth Ceredigion
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
41:   Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
1af
    Catrin a Emyr, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Heledd, Lowri, Meilir, a Gwenllian, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Lowri Briddon, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Howells, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Shannen Rees, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
46:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Aaron Hadfield, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Joseph Alison, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Deri Ford, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Glen Harris Gaunt, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Julian Bailey Jones, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Aimee Edwards, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Samantha Huiang, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Leonard, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Kelsey Cross, Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
52:   Cân Actol dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Rhian Whalley, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nia Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Guto Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Rhian a James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Emma a Hannah, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carys a Lia, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Peter Horton, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhodri Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Tudur Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Ceirios a Nerys, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elinor a Gwawr, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Louise a Hannah, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gwawr Edwards, Aelod Unigol C. Aeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dewi Sion Evans, Aelod Unigol C. Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Ceirios Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
161:   Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
165:   Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Emma Edwards, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Caryl Daker, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lisa Healy, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Gregory Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rebecca Vearey-Roberts, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
169:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Betsan Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Eurion David Parry Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Betsan Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Angharad Efans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Emily Johnston, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Lowri Clark, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Endaf Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gwenllian Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Jason Owen Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Endaf Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Rosie Davies, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Emma Edwards, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Hana Edwards, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Buddig Mair Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Mari Wyn ac Angharad Gwyn, Aelwyd yr Urdd Canolfan y Celfyddydau, Rhanbarth Ceredigion
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Rebecca Vearey-Roberts, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Gregory a Rebecca Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Cerys Meleri Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Gwenan Davies, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carwyn Rhys Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Menna Machredd, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Dobson, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Osian Llywelyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
203:   Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af
    , Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Sian Eleri Price, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
214:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
216:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Marged Howells, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
218:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
1af
    Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Nia Teleri Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
222:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
223:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
1af
    , Aelwyd yr Urdd Canolfan y Celfyddydau, Rhanbarth Ceredigion
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Chemise Isaac, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Anna Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Charlotte Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elin Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
229:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005