Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Beca Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Soffi Rees, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Gwen Ebenezer, Ysgol Gynradd Gorslas, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Lowri Heseltine, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Teleri James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Sioned Mair Rees, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Tegid Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Cathryn Davies, Ysgol Gynradd Bancffosfelen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Chris a Catrin, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Siwan a Llinos, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Gwen ac Angharad, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Parti Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Cor Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Cynwyl Elfed, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Abernant, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Pontyberem, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Parti Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Cor Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Parti Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Meidrim, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Teleri James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Catrin Price, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Amy Hill, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Joe Dennis, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Ffion Bevan, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Mirain Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Flora Upton, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Tom Scaife, Ysgol Gynradd Y Fro, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Buddug Roberts, Ysgol Gynradd Bancffosfelen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Elan Ward, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Saran Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Teleri James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Elliw James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Parti Peniel, Ysgol Gynradd Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Bro Brynach, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
28:   Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
1af
    Parti Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Megan Parry, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Elin Phillips, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Caitlin Ann Rees, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Angharad Powell, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Edryd James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Saran Annwyl Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Cross Hands, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Grwp Griffith Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Grwp Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Grwp Peniel, Ysgol Gynradd Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Grwp Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Dafydd ac Enlli, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ashley a Katy, Ysgol Gynradd Cross Hands, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Tegid a Rhys, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Peniel, Ysgol Gynradd Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Llechyfedach, Ysgol Gynradd Llechyfedach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Cynwyl Elfed, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Meidrim, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Y Tymbl, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Griffith Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
41:   Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
1af
    Adran Alma, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Jessie Ann Lewis, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Elliw James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Catrina Bowen, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Llechyfedach, Ysgol Gynradd Llechyfedach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Grwp Y Model, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Grwp Meidrim, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Beth Garnson, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Luke Powell, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Erica Davies, Ysgol Gynradd Parc Waundew, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lydia Thomas, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Dahlia Al Abdullah, Ysgol Gynradd Parc Waundew, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Jessica Hazeldon-Weygood, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Flora Upton, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Tre Ioan, Ysgol Gynradd Tre Ioan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Jodie Warlow, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Sian Eleri Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Gethin Lewis, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Tomos Ellis Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Lleucu a Rachel, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Steffan ac Aled, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Ffion Haf, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sioned Mair Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Jenny Bloxham, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Sion Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sion Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Ffion a Lowri, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sian a Dawn, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Sion a Sioned, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Merys Rees, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Sara Naomi Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
152:   Parti Deusain dan 15 oed (Adran)
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
153:   Côr dan 15 oed (Adran)
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Wyn Williams, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Nia-Wyn Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Sian Lloyd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Geraint Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Eirian Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Gweirydd Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Geraint ac Anne, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Mary Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
181:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Anwen a Rhys, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sioned Mair Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Glesni ac Enfys, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Lowri Edwards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Indeg Jameson, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Sioned Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
198:   Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
1af
    , Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Robert Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Miriam Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Nia Wyn Tudor, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
203:   Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af
    , Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Carwyn James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Rhian Pound, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
214:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
216:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Leisa Davies, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Alaw Ifans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
218:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
1af
    Alun Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Robert Goodman, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Gethin Page, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Nathan Ifans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Adran Clocswyr Cowyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
222:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
223:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
1af
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Laura Holly, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Louise Hardy, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Joy Evans, Ysgol Gyfun Maridinum, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
229:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Alice Lodwig, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Abel Pearson, Ysgol Gyfun Maridinum, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
233:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005