Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Emily Sullivan, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Rhiannon Griffiths, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Natasha Doyle, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Kelsey Williams, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Olivia Browning, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Steffan Arthur, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Hannah Thomson, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Bro Morgannwg
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Taylor a Gabrielle, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Hedydd a Siwan, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Sioned a Ruth, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Tabernacl Efail Isaf, Adran Tabernacl Isaf, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Adran Porthcawl, Aelwyd Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Y Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Y Ferch o'r Sger, Ysgol Gyfun Ferndale, Rhanbarth Bro Morgannwg
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Ysgol Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Lloyd Macey, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Bethany Thomas, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Matthew Knight, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Bro Morgannwg
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ifan Jenkins, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Gavin Moulsdale, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ifan Jenkins, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Fflur Elin, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Angharad Roberts, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Dolau, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Teilo Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Tyler, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Bethany Thomas, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    Parti'r Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ciân T. Armytage, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Ethan White, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Natasha Doyle, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Dewi Pruett, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Anna Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Sian Greaves, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Daniel Tomkinson-Armytage, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Richard Falla-Romero, Ysgol Gymraeg Cwm Garw, Rhanbarth Bro Morgannwg
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Tonyrefail, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Porthcawl, Aelwyd Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Dolau, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Y Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Dolau, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Bro Morgannwg
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Frech o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Chelsea Edwards, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ferch o'r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Laila Hafid, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Rhiannon Williams, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Rosie Moore, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Jordan Francis, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Gareth Bell, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Bro Morgannwg
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Maes y Bryn, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Plasnewydd, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Jessica Griffiths, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Josh Hughes, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Jessica a Sioned, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Carys a Siobhan, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Danielle Davies, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    James Fletcher, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Rebecca Gatt, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Sarah a Safia, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Aneurin Barnard, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Laura Davies, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gynradd Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Sioned Rees, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Ben Vaughan, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Carrie Francis, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Rebecca Matthews, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Aeddan Williams, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Alana Moulsdale, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Annie Silver Evans, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Catrin Richardson, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Mair Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Angharad Edwards, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    David Male, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Lowri Morgan, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
181:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Angharad a Gareth, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
188:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Siobhan a Cerys, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Mia James, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Amilia Newman, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Elin Phillips, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gynradd Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Y Cymer, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
218:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
1af
    Ellis Greenslade, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Eifion Wainzweg, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Andrew a Eifion, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
224:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 15-19 oed
1af
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Delyn Jones, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Teulu Twm, Adran Teulu Twm, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Pencoed, Ysgol Gyfun Pencoed, Rhanbarth Bro Morgannwg
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Ysgol Treorci, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Ysgol Ynysawdre, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Hannah Hayes, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
233:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    Ysgol Ynysawdre, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005