Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Shannon Roome, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Lowri O'Reily, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Jordan Coxley, Ysgol Gymraeg Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Rachel Williams, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Elin Gwen Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Taylah James, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Carwyn Geraint Rees, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Cameron Harz, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Mari Rees a Carwyn Rees, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Rhydygrug, Adran Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Adran Abercynon, Adran Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Y Bont, Adran Y Bont, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Adran Rhyd Y Grug, Adran Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Aberdar, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Evan James, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    Ysgol Evan James, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Rhiannon Batchelor, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Danielle Farmer, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Gwern Parri, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Hannah Williams, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Dafydd Prys Roberts, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Sophie Evans, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Elin Gwen Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Jamie Burch, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    James Morgan, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Marie Lewis, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Jamie Burch, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Ysgol Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    Adran Rhydygrug, Adran Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Ysgol Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Ysgol Aberdar, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    Adran y Garlan, Adran Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Ysgol Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Nantgarw Bach, Adran Nantgarw Bach, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
43:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
1af
    Edwardsville, Ysgol Iau Edwardsville, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Kelci Griffiths, Ysgol Iau Edwardsville, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Eleri Dempsey, Ysgol Gymraeg Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ysgol Abercynon, Ysgol Gymraeg Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Rhyd Y Grug, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Matthew Wright, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Lucinda Childs, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Hayley Mumford, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Chloe Horton, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Debbie Jones, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Jodie Jones, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Edwardsville, Ysgol Iau Edwardsville, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Penderyn, Aelwyd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Sophie Hughes, Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Gareth Evans, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Kristia a Rachel, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Rebecca Moore, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Rebecca a Bethan, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Rhiannon a Kate, Ysgol Iau Cyfarthfa, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Rosemary John, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Christopher Millard, Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Gareth Robinson, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Jay Wosley, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Kate Griffiths, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Gruffydd a Gwawr, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
210:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Gwawr Loader, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Kate Griffiths, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
214:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    Ysgol Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Bethan Walkling, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Andrew Morgan, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Rhiannon Button, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Ysgol Cyfarthfa, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Amy Jones, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Nicky Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Parti Ioan Fedyddiwr, Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005