Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Alys Hardy, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Joshua Morgan, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Seren Pritchard-Bland, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Miriam Grug Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Jess Horsey, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Miriam a Betsan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lisa a Greta, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Haf a Ellen, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rhodri Llewelyn, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Lucy Dungey, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Aled Williams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Pollyanna Furness, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Aled Thomas, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Manon Browning, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Siwan Clark, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Oliver Harrison, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jams Powys, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Joshua Pennar, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Steffan Evans, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Nia Sweet, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
23:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Elin Tucknutt, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Alys Humphreys, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Seren Ni Owain, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Phoebe Davies-Owen, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    , Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Rhiannon Williams, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Cadi G Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Jams Powys, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
33:   Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
37:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Rachel Eleri Macdonald, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    St Ffagan, Ysgol Gynradd Eglwys Yng Nghymru Saint Ffagan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
43:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
1af
    Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Hanna Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bronwen Harries, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Steffan Evans, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Robyn Williams, Ysgol Gynradd Llangan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rhys Battle, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Lauren Gilbert, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Max Williams, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Oak Field, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Bradley Horsley, Ysgol Gynradd Eglwys Yng Nghymru Saint Ffagan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Ella Williams, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Thea Lawson, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Elizabeth Luke, Ysgol Gynradd Llangan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sarah Gilford, Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Morwen Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    John Nicholas, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
146:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Olivia ac Elen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lauren a Georgina, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Carys ac Angharad, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Emma Watt, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Courtney Hamilton, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gethin Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
149:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Morfydd a Daisy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rhidian a Siriol, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Osian Rowlands, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Cathrin Alwen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Heledd Mai Hughes, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Aled Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rhys Meggy, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Gethin Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
160:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
161:   Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
165:   Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Philipa Lyden, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Llinos Angharad Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Hywel Davies, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Manon Roberts, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Emma Thomas, Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Llinos Coe, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Amie Gronow, Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Geraint Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Alys Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Dewi Preece, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Beth Lloyd, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
174:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Kiryn Howard, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Bro Miorgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Sian Stowell, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Adam Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Trystan Dafydd, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Luc Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Alice Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Siwan Rhys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Daniel Preece, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Stephanie Dyer, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
180:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Alice Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ffion Rhisiart, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Cai Hywel, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Grwp Steffan, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Steohanie, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Grwp Daniel, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
187:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Llinos Coe, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
189:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Steffan a Marged, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mair a Gwenno, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Llinos Angharad Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ellen a Llinos, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
193:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
194:   Côr Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Angharad Wright, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Rebecca Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mari Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Thomas Blumberg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Gwennan Teleri Davies, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
203:   Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Grwp Michael, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Huw, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Grwp Sioned, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Grwp Rhidian, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Sion, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
209:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
210:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
218:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
1af
    Rhun Llewelyn, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Cullan Wing, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Lowri Walton, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Medyr Llewelyn, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
223:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
1af
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Radyr, Ysgol Gynradd Radyr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
224:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Radyr, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Marged Sion, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Katie Press, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Jessica Martin, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Sophie, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Naomi, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Grwp Mili, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Holly Parker, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gwen Holeyman, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Holly, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Aelwyd June Bois, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Anwen Heyward, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Hannah Coakley, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Stephanie Emzie, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Howells, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Radur, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rachel Perry, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Sian Fullerton, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
233:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005