Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Sara Mai Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Iolo Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Ella Davies, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ciaran Rees, Ysgol Gynradd Ffwrnes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Cellan Wyn, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Lowri Sian Evans, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Alys a Megan, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Anna a Lowri, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Heledd a Carwen, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
5:   Parti dan 12 oed (Adran)
1af
    , Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
6:   Côr dan 12 oed (Adran)
1af
    , Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
7:   Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
8:   Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
9:   Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffwrnes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
10:   Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Iau Brynaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
11:   Parti Deulais dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Iau Brynaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
12:   Ensemble Lleisiol dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Alys Lewis, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
14:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Nia Barnes, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
15:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Dafydd Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Nia Elinor, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
16:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Anna Stevenson, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Ffwrnes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
17:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Harry Millidge, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
18:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Mirain Tomos, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
19:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Tycroes, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
20:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Dafen, Ysgol Gynradd Dafen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Grwp Tycroes, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Llandybie, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
24:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Gwennan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
25:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Mared Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
26:   Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
28:   Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
1af
    , Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
29:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Sara Mai Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rachel Thomas, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Iolo Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
30:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Nia Greville, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Cellan Wyn, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
31:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Sioned Elin Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Sioned Wyn, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Kelsey Lewis, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
32:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
34:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Lowri a Sian, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Mared,Catrin,Sioned a Marged, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Grug a Rhys, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
36:   Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Betws, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
38:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
39:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
40:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
41:   Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
1af
    , Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
42:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Pum Heol, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
43:   Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
44:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Sioned Elin Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Chelsea Edwards, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Angharad Cooze, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
45:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bynea, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
47:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Emily Ford, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ceri Collings, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Elle Davies, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
48:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Iasmin Zerouak, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Kate Jones, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sophie Wheeler, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
49:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Sophie Morris, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    William Worrall, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Ben Griffith-Salter, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
50:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    , Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
51:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
144:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Anwen Price, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
145:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Daniel Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
146:   Deuawd 12-15 oed
2il
    , Ysgol Gyfun John Lloyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
147:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Anna Vaughan Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
148:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    David Price, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Osian Gwynn, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Rhian Wyn Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Eirlys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    William Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
154:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Gatholig Sant Ioan Llwyd, Ysgol Gyfun John Lloyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
155:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
156:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
157:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Cor Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
158:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Cor Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
159:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Cor Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Anwen Price, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Sara Howells, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Eirlys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
170:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Jenny Robins, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
171:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Sioned Watkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
172:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Dominic Churchill, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sara Richards, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
173:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Natalie Phillips, Ysgol Gyfun Glan y Mor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
175:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Glan y Mor, Ysgol Gyfun Glan y Mor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
176:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Oliver Nezhatti, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
177:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Simmy Singh, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
178:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Elin Rees, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
179:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Dafydd Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rupert Whitehead, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Leighton Tucker, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
181:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Elin a Sian, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
184:   Cerddorfa / Band dan 25 oed
1af
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
197:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Sioned Thomas, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Daniel Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
199:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
200:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Anna Vaughan Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Steffan Rhys Davies, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Elizabeth Phillips, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
201:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Grwp Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
206:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Pantycelyn, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Grwp Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
208:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
210:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Rhiannon Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
214:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    Dawns Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
215:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Dawns Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
217:   Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
1af
    Sara Howells, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
225:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Betsan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
226:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Adran Tybie, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
227:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Teleri Walters, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
228:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
230:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Caitlyn Stephens, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Eve Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
231:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Grwp Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
232:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Kathryn Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
233:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    Grwp Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005