Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos w Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Shaun Williams, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
3ydd
    Britanny Bladen, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Katie Thomas, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
2il
    Jack Harper, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gethin Rhys Rowlands, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Rachel Jones, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Hannah Greenhalgh, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Paul Owen, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos w Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Shauna Thomas, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Deiniol Hughes, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
2il
    Rheon Jones, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ryan Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ashleigh Chapman, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
2il
    Cari Mair Lloyd, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
3ydd
    Elen Bown, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Ellen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Awen G Maple, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Davey Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Tommy Errami, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
3ydd
    Huw Jones, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Scott Williams, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Casey, Kayley a Stuart, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp Phoebe, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Ieuan, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
    Blwyddyn 3, Ysgol Gynradd Llanddeusant, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp 2, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Nicole, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp y Modeli, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp Sam, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Pari Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Meinir W Rowlands, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Leah Griffiths, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ellen Mair Roberts, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Ceri Edwards, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Anna Davies, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    William Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Casey, Kayley, Stuart a Connor, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Cadw Mi Gei, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Mair, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Sion a Alex, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
83:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Angharad, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Nicole, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Anna Clair Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Michael Edward Owen, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Rhian Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Gethin Rhys Rowlands, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
2il
    Liam Anthony Owen, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwen Jones, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Dafydd Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Iwan Owen, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Elfed Griffiths, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Elliw Jones, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
    Osian Hughes, Ysgol Gynradd Llanddeusant, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ryan Evans, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Endaf Wyn Jones, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
2il
    Lowri Lewis Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sioned Parry, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Michael Evans, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Daire Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sara Slaney, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Connor Roberts, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Charlotte Lewis, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
3ydd
    Olivia Collier, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Jack Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Tomos Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Dafydd Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
106:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Catrin, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Bwrdd Melyn, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
107:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Lowri, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Milly, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Rhian Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Carina Williams, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
2il
    Ryan Evans, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
3ydd
    Lowri Kate Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Emma Stenson, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Rhiannon Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwawr Efans, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Casey Wyn, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Richard Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Keenan Downey, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwawr Owen, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Bethan Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Pari Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Steffan Pari Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Dylan Griffiths, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Angharad Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Lisa Catrin Williams, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Rhidion Jones, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Lisa Catrin Williams, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
2il
    Angharad Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llio Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
133:   Fideo Oedran Cynradd
1af
    Adran Iau Carreglefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Jones, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
    Shannon Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sarah Thomas, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Emma Stenson, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Ashleigh Southworth, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3ydd
    Sara Williams, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Jasmine Gaye, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
    Tammy Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Morgan Rhys Wiliams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Michaela Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
    Abigail Rowlands, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Dylan Griffiths, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
2il
    Elin William, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Rhys Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Megan Lewis, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Bronwen Evans, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Esyllt Martin, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Aeddon Berry, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Miriam Haf Parry, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Catrin Ella Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
289:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp y Seithfed, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
290:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Gwenno, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
325:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
327:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Gwenno Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
336:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
338:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
339:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
348:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
350:   Celf Bl. 10 ac 11
3ydd
    Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
351:   Technoleg Bl. 10 ac 11
1af
    Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
352:   Celf Bl. 12 a 13
1af
    Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005