Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Eryl, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Bethany Evans, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Louis Hughes, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Callum Johnson, Ysgol Gynradd Baladeulyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Ela Pari Huws, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jack Walpole, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Natasha Kendal, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ceri Parry, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Tanicha Webb, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
2il
    Elis Williams, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sioned Owen, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Phoebe Ll Hunter, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Catrin Pritchard, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Jamie George, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cadi Wyn Pritchard, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Bryn Jones, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
2il
    Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Josh Williams, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Harri Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Daniel Ogden, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Aaron Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Osian Linton Davies, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Katie, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Cai, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lewis, Gruffudd, Morris, Ifan, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Emma + Katy, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwion + Catrin, Ysgol Gynradd Y Gelli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gerallt + Daniel, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Hogiau Mawr, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Dina, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sophie, Sioned, Mared, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Elgan Roberts, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Anest Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Ellis, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
    Elgan Roberts, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cerian Griffiths, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Tesni Glyn Robinson, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
    Rhys Fletcher, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    James Jones, Ysgol Gynradd Yr Hendre, Rhanbarth Eryri
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Blwyddyn, Aelwyd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Alex, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Ifaniaid, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Celline, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Pant, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
83:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Owain Glyndwr, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Towyn, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
86:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Iwan Bee, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Mason Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
88:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Luke, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Owain a Lisa, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
90:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau
1af
    Lauren Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Deiniol Jones, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Eryl, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwynant Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Rachel Marie, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Elin W Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Iwan Llyr, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenllian Jones Griffiths, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Emma Louise Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Louise Wilson, Adran Rhosgadfan, Rhanbarth Eryri
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Shannon Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alaw Jones ones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Lois Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
    Jordan Roberts, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethany Thomas, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Konrad Bialozynski, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
2il
    Thomas Challinor, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Kelly Roberts, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
    Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jake Kitchen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Emma Tong, Ysgol Gynradd Bodfeurig, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Charlotte Claybrook, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
    Heledd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jack Cawte, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
    Katie McDonald, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Nathan Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
106:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Enlli, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Erddin, Ysgol Gynradd Y Gelli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Anna, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
107:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Alaw, Bethany, Lois, Elen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Ceriann, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Ifaniaid, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
108:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Y Llwch, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Caryl, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Katie Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Bethan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ffion Morris, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
    Richard Boakes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Leni Ogeden, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Tamara Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Angharad Markins, Adran Llanengan, Rhanbarth Eryri
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Mali Fflur Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Emma Thomas, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethan Wyn Jones, Aelwyd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Emma Smith, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
2il
    Anna Parry, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethan Hughes, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Hannah Burford, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Emma Royle, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Maggie Jones, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Sioned A Taylor, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Alaw G Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elen Fflur Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lois Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Zoe Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Megan Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Mirian Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Yasmin Sandercombe, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Marged Huws, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Olive Irvine, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Rhian, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Bright, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
2il
    Ela Jones, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Shannon Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Lauren Owen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Joshua Fielding, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Dion Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Becky Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara P Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Kellie Davies, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Siwan Jois Paul, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Joseff Jones, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
2il
    Erin Parri, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Gruffydd Jones, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
2il
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Becky Owen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Joseff Jones, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Leon Roberts, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
2il
    Tammy Williams, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Aaron Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Tomos Roscoe, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Siôn Alun Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Ifan Arthur, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Gethin G Ll Owen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lia Roberts, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Danielle Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
2il
    Lauren Palmer, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Seumas Stirling-Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
133:   Fideo Oedran Cynradd
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Llanrug, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenan Jones, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
2il
    Catrin Thomas, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Stephanie Roberts, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Siwan Jackson, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Meinir Fôn Hughes, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bernan Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
    Ffion Roberts, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sara Edwards, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Indeg Ll. Owen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Emily May Boyman, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Ifan, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Ebrill, Cara, Gethin, Chalotte, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Celine, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Hogiau Cymru, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Y Tymhorau, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
142:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Bechgyn Blwyddyn 5, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Abbie Hughes, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Paige Jeffs, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin Roberts, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Leri Tecwyn, Adran Rhosgadfan, Rhanbarth Eryri
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Owen V. Jones, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
318:   Caligraffeg Bl. 7 ac 8
1af
    Laura StewartJones, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Angharad Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Myfanwy Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
325:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
327:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Lara Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Dyfan Coles, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Hannah Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
338:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Robin Llwyd Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
339:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Myfanwy Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin M Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
351:   Technoleg Bl. 10 ac 11
1af
    Lisa Humphreys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
352:   Celf Bl. 12 a 13
1af
    Annest Davies, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005