Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Aron Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heledd Davies, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Elen Mair Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Huw Williams, Adran Abergynolwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Buddug Sian, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Cai Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Owain Rowlands, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Mabon Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Emrys Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Molly Sandells, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ilan Jones, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Sanant Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Yali Banton-Heath, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Joshua Croft, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Nia Mair Morris, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Hannah Tyson, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Ynyr Thomas, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Annest John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Glesni Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Hana Dodd, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Wiliam Huw, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Tamara Hammer-Roberts, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Melangell Jones, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Dafydd Roberts, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Gwenno Foster-Evans, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Criw Corris, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Tim, Catrin, Ioan a James, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Osian, Deio a Joseph, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Criw Corris, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwaith Grwp Blwyddyn Tri, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Blwyddyn Pedwar, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Manwel, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Dafydd, Sarah, Benjamin a Deian, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Criw Corris, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Tomos Gerallt, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
86:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Michael David Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
90:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau
1af
    John Bugby, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Jones, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Danny Evans, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Jack Jarvis, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Ifan Edwards, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Sarah Wilkinson, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Eva Jones, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Enlli Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwenllian Waddilove, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Reece Childs, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Ilan Jones, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Samuel Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    David Jones, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    William Slaney, Ysgol Gynradd Y Clogau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Gwen Evans, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Kayley Carney, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Zoe Pitt, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ruth Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Tom Robinson, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Harry Gallop, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Dafydd Wynne-Evans, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Davies, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Daniel Roberts, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Charlotte Alderton, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Sadie Williams, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwion Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Yali Banton-Heath, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Masara Sandells, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Hannah Tyson, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sian Davenport, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
107:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Coco, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Blwyddyn Tri a Pedwar, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
108:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Shawna, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Danny Evans, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Annest John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Becky Lewis, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Kyle Jones, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Charlotte Jones, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Enlli Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Daniel Wyn Kimberley, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elin Owen, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sara Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Harriet Andrews, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elena Thomas, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Hannah Price, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Dion Owen, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Elin Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Catrin Frances Evans, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Esyllt Edwards, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Melanie Cook, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Delyth Dempsey, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Sophie Stevens, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Sara Richards, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Alice Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Sara MacDonald, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Sarah Parry, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Toni James, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ceri Hicks, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Eleri Roberts, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Elain Fôn Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Beth Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Awen Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Mael Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Tomos Gerallt, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Aria Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Tomos Gerallt, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ioan Phillips, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwenllian Jones Evans, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Cillian Hughes, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Sanant Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Cai Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Elfed Selman, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Glesni Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Gwanwyn Jones, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Joshua Croft, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Guto Pugh, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Charlotte Jones, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Nici Lloyd-Jones, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Naomi Firth, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Alex Hogan, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Nel Gwynn Povey, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
291:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Glesni Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Hannah Naylor, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
292:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
294:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Sera, Laura a Stacey, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Eilir a Leonie, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ceri Ann ac Emily, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
295:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Elin, Hannah a Glesni, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Jade ac Olivia, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
296:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
297:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
298:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Sion Edwyn Yates, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
299:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed (Grwp)
1af
    Glesni, Osian, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed (Grwp)
1af
    Osian, Sion, Iwan ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
305:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Alexander a Sian, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
306:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed
1af
    Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed
1af
    Gruffydd Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed (Grwp)
1af
    Gruffydd, Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
322:   Pypedau Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp)
1af
    Catrin James a Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Naomi Firth, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
330:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenllian Mai, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
335:   Ffasiwn Bl. 9
1af
    Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Pwyll Ap Llyr Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenllian Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
350:   Celf Bl. 10 ac 11
1af
    Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005