Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Catrin Owen, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
2il
    Dewi Davies, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Joshua Morris, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ynyr ap Aeron Humphreys, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Amie Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Megan Cairns, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ceri Elen Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Iestyn Lloyd Williams, Adran Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Stephanie Edwards, Ysgol Penmachno, Rhanbarth Conwy
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Annest Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Elin Passey, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Gerallt Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Lauren Brassington, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
    Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Dafi Wilks, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Guto Roberts, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
2il
    Nia Elizabeth Davies, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Joshua Reynolds, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Cara Bryn Williams, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwion Lloyd Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Joshua Parry, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Daniel Morris, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ifan Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Beca Glyn, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Catherine Higott, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Gareth Edwards Lee, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Pont-y-Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Dinmael, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Bethany a Nikitta, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhiannon a Mared, Ysgol Llannefydd, Rhanbarth Conwy
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Sam, Gruffudd ac Elgan, Ysgol Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Dolwyddelan, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elgan, Dylan, Aeron a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Izzy McQuillan, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
    Rebecca Jane Moorcroft, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Eleanor Watkins, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Emma Jane Williams, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sally Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rhodri Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Harriet Barlow, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Elliw, Robyn a Caron, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
83:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Abbey, Keelan a Gwion, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
84:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac Iau
1af
    Elis Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Kayleigh Watson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Alun Sion Thomas, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
85:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Kayleigh Watson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Alun Sion Thomas, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
86:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Andrew Ritchie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
87:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Sophie a Kayleigh, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
88:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Simon ac Andrew, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Hughes, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Lydia Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Jude Stinson, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Llewelyn Davies, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Ffion Renney, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Tomos Evans, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Siôn Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Sara Elin Williams, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Gethin Owen, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Flora Kent Nye, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenno Jones, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Hannah O'Rourke, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Sally Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Trystan Price, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Glesni Lloyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Guto Sion Owen, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Glesni Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sofi Richards, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Lisa Allsup, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenan Haf Jones, Adran Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sinead Kennedy, Ysgol Gynradd Tudno, Rhanbarth Conwy
102:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Joshua Cook, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Sion Pringle, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mali Dafydd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Carwyn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Eiry Lois Owen, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Emily Leuty, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Gwern Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Steffan Wyn Horan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Emma Jane Wyn-Williams, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Sophie Roberts, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
106:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Elisha, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
    Ioan Rhun a Carwyn Llyr, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Kyle, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
107:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Anni a Ceri, Ysgol Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
    Lois, Elenid, Awel a Gwern, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Cledwen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
108:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Elin, Elin, Siwan ac Elain, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Miriam, Elin, Rebecca a Glesni, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Glyn Paewa, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Hannah O'Rourke, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Daniella Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Cara Mia Elias, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Huw Arfon Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Angharad Wyn Evans, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Stephanie Evans, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Murray, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Cadi Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mared Fflur Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Anest Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Siwan Gethin, Adran Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Aron Evans, Adran Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mali Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Tammara Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Tesni Paewai, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elena Owen, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Rebecca Davidson, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Melissa Simmons, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Mared-Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Cerys Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Katie Simkiss, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Ellen Parker, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Trystan Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Emyr Court, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Siwan Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Eleanor Goddard, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Casi Jones, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Georgia Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Lloydy Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Molly Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Emyr Court, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Holly Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Courtney Jones ones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Gethin Owen, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Arran Murray, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Angharad Evans, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Grace Ella Charles, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rosie Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Joshua Cook, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Edward Simonds, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Eurof Edwards, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Hannah O'Rourke, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
    Emily Paterson, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Katie Mercer, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sioned Pritchard, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Rosie Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
    Rhian James, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Arran Murray, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
    Ryan Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Kyle Breadon, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
133:   Fideo Oedran Cynradd
1af
    Grwp Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Lea Royle, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Rebecca Scott, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Darci Taylor, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Tonisha Cornford, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Carys Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Erin Gwilym, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Gemma Taylor Jones, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Glyn Paewa, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Nia Elizabeth Davies, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elinor Haf Evans, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Joe, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Paige, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Ciara, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Lloydy Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Geraint Ellis Jones, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Harriet Barlow, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Sian Eirian Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Kent Cannon, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Siôn Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Liam Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Emily Fletcher, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sarah Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Elin Mair Royle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Bethan Angharad Huws, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Cai Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
291:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
292:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
    Steven Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Natasha Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
296:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Marilyn Turner, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
297:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Kerry Hughes, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
298:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed
1af
    Huw Tryweryn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
302:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
307:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed
1af
    Raymond Williams, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Alaw Gwyn Rossington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Joseph Foulkes Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sarah Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
318:   Caligraffeg Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
328:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Jessica Thorgood, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Nicola Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Sioned Jacobsen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Elin Mair Royle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Delyth Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Aled Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Kayla Rogers, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
345:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    Ffion Smee, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Bethan Angharad Huws, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
348:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Sarah Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Sarah Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Claire Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
349:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    Cadi Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Anwen Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
351:   Technoleg Bl. 10 ac 11
1af
    Gwenda Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Arron Lennox, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Aled Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
352:   Celf Bl. 12 a 13
1af
    Anna Tooby, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Angharad Palmer, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
353:   Technoleg Bl. 12 a 13
1af
    Mari Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    David Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rachael Peel, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
354:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Anna Tooby, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005