Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Tom Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Lucy Slater, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Alice Gonzales, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Leah Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Lydia Pritchard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Alice Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elen Morris, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Shaun Williams, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elin Brady, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Huw Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Connor Howarth, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Rebecca Cutmore, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Emily Hobday, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elinor Jones, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Zoe Williams, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jac Sherrington, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tom Drakely, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Mathew Evans, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Samantha Anne Muirhead, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Michael Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Ifan Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sion Lewis, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sarah Tierney, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Dyffryn Ial, Rhanbarth Dinbych
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lydia Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elain Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Cai Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sam Todd, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Thomas a Lawrence, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grwp Molly ag Ellis, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Grwp Molly, Aran a Gregory, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
83:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Beti Wyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grwp Gruffydd, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Grwp Arwel, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
85:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Yasmin Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
87:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
92:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Katie Evans, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Nadine Jones, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Abbie Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Sadie Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Harri Roberts, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Hannah Hughes, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Nathan Davenport, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    John Clayton-Hughes, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Sam Lloyd Edwards, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ladouice Torrero, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elan Anest Pierce, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ciaran Lucas, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Alex Bamber, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elen Morris, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Michael Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
102:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sarah Tierney, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Joseph Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lucy Slater, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Jordan Lucas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Meleri Jones, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwenno Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Theo Vasmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    William Morgan, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
106:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
107:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
108:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
    , Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    , Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Cai Rowlands, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Abbie Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sam Jones, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Georgina Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Non Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Antonia Wright, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Cari Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ema Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    James Wallace, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Alun Lloyd Hughes, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elis Owen Vaughan, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elan Anest Pierce, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Elain Ceidiog Lloyd, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
2il
    Leah Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elin Angharad Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Nicola Roberts, Ysgol Gynradd Borthyn, Rhanbarth Dinbych
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sam Lloyd Edwards, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Kate Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Alis Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Caitlin Rocliffe, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Glain Eurgain Vaughan-Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Rebecca Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion McGuire, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Brooke Humphreys, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Eiri Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elis Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Catrin Lewis, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Ellen Povey, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ffion Hughes, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gruffydd Parry, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Nia Shaw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ema Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Huw Taskin, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
    Ifan Roberts, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sam Gostage, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Michael Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elinor Davies, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Rhodri Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elinor Bedwall, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Robert Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sam Gostage, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elinor Davies, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elin Angharad Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Rhodri Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sam Gostage, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Gerwyn Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
133:   Fideo Oedran Cynradd
1af
    Elen Lisa Baugh, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Elena Brown, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lora Juckes-Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ela A Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Ffion Montgomery, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elain Ceidiog Lloyd, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Daisy Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Non Owen, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Camila Clayton, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Ifan Hafal, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jake Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwaenynog, Rhanbarth Dinbych
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Christopher Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ellen Povey, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Einir Lewis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Elizabeth R Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Beth Roberts, Adran Clwb Celf Dinbych, Rhanbarth Dinbych
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Angharad Griffith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Beth Roberts, Adran Clwb Celf Dinbych, Rhanbarth Dinbych
305:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Lizzie Price, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
318:   Caligraffeg Bl. 7 ac 8
1af
    Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
336:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Hanna Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Esyllt Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Anna Elizabeth Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Hanna Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
338:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Hanna Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
339:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Hanna Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Anna Elizabeth Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Beth Roberts, Adran Clwb Celf Dinbych, Rhanbarth Dinbych
352:   Celf Bl. 12 a 13
1af
    Kirsty Watt, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jessica Gallagher, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sophie King, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005