Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Hannah James, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Caryl Jacob, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lauren Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Mirain Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Zowie Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lowri Briddon, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Briddon, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Naomi Vandenberg, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Sara Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ceris Davies, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Cara James, Ysgol Gynradd Trewen, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Siân Cartwright, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lucy Evans, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Robin Matthews, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Kinkari Bateson, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Angus Sutton, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Anwen Morris, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Bella Mossman, Ysgol Gynradd Pontgarreg, Rhanbarth Ceredigion
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Siriol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Steffan Evans, Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Danielle Jones, Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp William, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Mared, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Deiniol, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Carwen, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Anna, Ysgol Gynradd Y Ferwig, Rhanbarth Ceredigion
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Cadi Beaufort Jones, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Alice Bailey, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Harry Morgan, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Cai Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Sian Spence, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Bethan Harries, Ysgol Gynradd Llanon, Rhanbarth Ceredigion
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rhys Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nia Davies, Ysgol Gynradd Llanon, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lewis Tomkins, Ysgol Gynradd Llanon, Rhanbarth Ceredigion
83:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Angharad, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
84:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac Iau
1af
    Nathan Hunter, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Mathew Furlong, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
85:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
87:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Natalie, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
88:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Alfie, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Jessie, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Aaron, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
89:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac Iau
1af
    Catherine Evans, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Jones, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lois Alwyn, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Emily Reed, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ffion Morgan, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Elen Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Craig Adams, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Kelly Ann Morgan, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Leah Rouse, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Angharad Morris, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Naomi Vandenberg, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lois Alwyn, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rowan Mc.Colm, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Curtis Lyn Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Ryan Watkins, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Rhys Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Alaw Eldridge, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
102:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Michelle Davies, Ysgol Gynradd Capel Dewi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Heledd George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Hannah Rugg, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Lisa Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Robert Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Holly Gooch, Ysgol Gynradd Y Ferwig, Rhanbarth Ceredigion
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Oran Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rebecca Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
106:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Dafydd, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Mared, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
108:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Lleucu, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Ifan, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Jac Horwood, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Aimee Edwards, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jennifer Bailey, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Crystal Bartholomew-Biggs, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Manon Jones, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Josh Thomas, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Meinir Owen, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dewi Jones, Adran Ystrad Fflur, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Baggott, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rona Pelham, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Zoe Moulster, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Sara Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Gwenno Morris Morris, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Carwen Davies, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Kayleigh Swanson, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sioned Huxtable, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Merri Winder, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Katie Middlehurst, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    June Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Siri Nicolaysen, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Raven Whitbread, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Shaun Evans, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhiannon Davies, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ceirios Lewis, Ysgol Gynradd Llanllwni, Rhanbarth Ceredigion
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Anwen Davies, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Celyn Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Shannon Nicholas, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ellie Williams, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Caryl George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Alaw Eldridge, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Gwennan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Dafydd, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Siwan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp A, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Huw, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
142:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Hana, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Scott, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Angela, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Adrian Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Megan Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Jennifer Waller, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Miriam Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Nia Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    William Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Soffi Ward, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Chenade Roberts, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Soffi Ward, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Nia Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
301:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Scott Griffiths, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Janice Hawkins, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
302:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Eve Grovier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
304:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Jamie, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Scott, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Grwp Janice, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Charlene, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Esyllt Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
326:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
328:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Leanne James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
334:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Laura McManus, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Jennifer Waller, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ben Morgan, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
335:   Ffasiwn Bl. 9
1af
    Esyllt Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Llyr Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhydian Tomos, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Mair Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
339:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Sera Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Amy Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Zoe Williams, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005