Eisteddfod yr Urdd
CanlyniadauByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Brandon Turner, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Charlie Williams, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Megan Kearns, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lowri O'Toole, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Cian Hopkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Jamie Walker, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rebekah Woods, Ysgol Gynradd Coed Glas, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Mair McCarthy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ryan Smith, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sian Baddeley, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Megan Davies, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Holly Nefydd, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Prys Williams, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Dela Anderson, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Hannah McGree, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Mabli Tudur, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jacob Pembrey, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Seren Hamilton, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    William Bevan, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Maddie Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Loti Innes Parry, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Molly Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jocelyn Jeffery, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Dela Anderson, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Criw Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Dosbarth Derbyn 1, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Grwp Branwen, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Myfanwy, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
77:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Levi, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Sara Mererid Davies, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Elenya Davies, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gwilym Williams, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Josef Conway, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mair McCarthy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Ifan Birtwhistle, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Celf Babanod, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Grwp Celf Babanod, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Laura B a Chantelle W, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Chelsea J a Laura B, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Callum, Lily a Seren, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
86:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Dafydd Browning, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
88:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Emma Morgan a Catrin James, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Finn Provan, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Francesca Barrat, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Rhiannon James, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Nia Morias, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Noni Barnes, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Manners, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    William Buckingham, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Caitlyn O'Brien, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Sophie Buckland, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Moheb Ghahghaei, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Megan Johnson, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Willox, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sam Wilson, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
102:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Indeg Williams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ffion Wright, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Gwen Willox, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Owain James, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Hannah Smith, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gwilym Tudur, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Lewys James, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Chelsea Parker, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Elen Mair Dafydd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Megan Fflur Dafydd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Isabella Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bethany Hawkins, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Abbie Sims, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Ffion Espley, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Hannah Musgrove, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Laura Gosling, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Elan Parry Lowther, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Elen Mair Dafydd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Isabella Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Laura Bryan, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Alys Humphreys, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Jordanne Mountford, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gavin Lewis, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Aled Islwyn Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Siwan Haf Powell Williams, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Aled Herbert, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Bethany Hawkins, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Llion Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Ellery O'Neil, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Manon Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Kiera-Lee Edgar, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Megan Edwards, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Aled Herbert, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Rhys Edwards, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Owain Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Brianne Evans, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mair McCarthy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Anna Powys, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Sioned Samuel, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Megan Wallace, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Jade Haste, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Hannah Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Hana-Mai Hawkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Kathleen McCarthy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
302:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Owen Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    Amy Grant, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
319:   Caligraffeg Bl. 9
1af
    Lili Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Annes Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Carys Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
328:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
337:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
339:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
342:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Kathleen McCarthy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Kowshiha Paulvannan, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Kathryn Atkinson, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
343:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Daniel Broderick, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
350:   Celf Bl. 10 ac 11
1af
    Anna Carling, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
351:   Technoleg Bl. 10 ac 11
1af
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
354:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Helen Morgan, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005