Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005


66: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Drawing under 8 Years ( Age Year 2 and under)
1af
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Luke Powell, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Aron Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
67: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Drawing 8 - 10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Iwan Davies, Ysgol Gynradd Cwmgors, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Mirain Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hywel Thomas, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
68: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Drawing 10 - 12 years ( Age Years 5 and 6)
1af
Caitlin Gardner-Poole, Ysgol Trelawnyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Elis Nunn, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
69: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kurtis Tirrell, Ysgol Fabanod Hendre, Rhanbarth Gwent
2il
Ellie Rowlands, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
70: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Gethin Jones, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ioan Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
71: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Catrin Pritchard, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Owen Towel, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
72: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Zoe Williams, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
2il
Ffion Bryn Jones, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chloe Baines, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
73: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Josh Williams, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
74: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6 )
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Melangell Jones, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Beca Glyn, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
75: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Pont-y-Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Criw Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
76: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Ieuan, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Llansteffan, Ysgol Gynradd Llansteffan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Newid Lliw Mr. Urdd, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
77: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Grwp Manwel, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Nicole, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Levi, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
78: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Izzy McQuillan, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elen Thomas, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
79: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
William Gough, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
80: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Rhodri Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Rhys Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Charlie Simster, Ysgol Gynradd Hafren, Rhanbarth Maldwyn
81: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Celf Babanod, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
82: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Mair, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Laura B a Chantelle W, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
83: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Ysgol Gynradd Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ysgol Gynradd Pennant, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ysgol Gynradd Y Wern, Ysgol Gynradd Y Wern, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
84: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing for children and young people Special Educational Needs (moderate) under 8 years (Age year 2 and younger)
1af
Elis Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Nathan Hunter, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Tristan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
85: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Kayleigh Watson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Jacob Thomas, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
Shannon Livings, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
86: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Ieuan Harries, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Michael David Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
87: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Sophie a Kayleigh, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Hefin ac Endaf, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
88: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Grwp Luke, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Simon ac Andrew, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
89: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Catherine Evans, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
2il
Daniel Myers, Ysgol Gynradd Townhill, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
90: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
John Bugby, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lauren Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
91: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Mari Fflur Rowlinson, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
2il
Bethan Haf Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Daniel Myers, Ysgol Gynradd Townhill, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
92: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
94: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Rhys Neal, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
Steffan Jones, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Megan Isherwood, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
95: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sadie Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
Nikita Temple, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Emily Williams, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
96: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Alexandra Smith, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Craig Adams, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Daisy Williams, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
97: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
Lloyd Rees, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Daniel Manners, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
98: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
William Griffiths, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Betsan Edwards, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
99: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Catrin Jones, Ysgol Gynradd Hendygwyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Konrad Bialozynski, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
3ydd
Iona Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
100: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
1af
Lisa Allsup, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
101: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website : Individual work under 12 years
1af
Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Cai Wilshaw, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grwp Llywelyn, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
102: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
Rhiannon Moreton, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Indeg Williams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
103: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Joseph Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Carwyn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
104: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
Sadie Williams, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Keri Vaughan, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
105: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Oran Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lander Hughes, Ysgol Gynradd Brynford, Rhanbarth Fflint Maelor
106: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Grwp Enlli, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Brown, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Adam Carlie a Gemma Beavis, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
107: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Grwp Katie Davies, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Rhyd Y Grug, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
3ydd
Grwp Coco, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
108: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Grwp Rhyd Y Grug, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
2il
Grwp Lleucu, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
109: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Courtney Willis, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Glyn Paewa, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
110: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Angharad Evans, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
2il
Liam Thomas, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
3ydd
Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
111: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Emma Stenson, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
Alison Bolton, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
112: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Katie Thomas-Parry, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Molly Challis, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Steffan Rhys Morris, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
113: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Tali Midgley, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
2il
Anest Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
114: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Harriet Andrews, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rachel Powell, Ysgol Gynradd Hybarch Edward Morgan, Rhanbarth Fflint Maelor
115: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Saphron Evans, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Sara Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Megan Phillips, Ysgol Gymraeg Caerffili, Rhanbarth Gwent
116: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Megan Wilkinson, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Daniel Harries, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
117: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Alis Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Eleanor Mair Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Abigail Davies, Ysgol Gynradd Trefansel, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
118: Gwau/Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Sasha Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Marged Huws, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
119: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ifan Phillips, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Sophie Stevens, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
120: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Cerian Roberts, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
Siwan Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
121: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Mari Phillips, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Eleanor Carter, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
122: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Eleanor Goddard, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
June Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Eiri Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
123: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Sadie Johnson, Ysgol Gynradd Ger y Llan, Rhanbarth Penfro
2il
Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Becky Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
124: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Nia Shaw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
125: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Joseff Jones, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
2il
Huw Taskin, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
3ydd
Eve Sulley, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
126: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
1af
Nicholas Jones, Ysgol Gynradd Aberhafesp, Rhanbarth Maldwyn
2il
Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
127: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Coral Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
3ydd
Angharad Evans, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
128: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Aleesha Parry, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
Aled Jones, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Joshua Cook, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
129: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Amy Matthews, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah O'Rourke, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
130: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Ellery O'Neil, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Amy Davies, Ysgol Gynradd Brechfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
131: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Sam Everton, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Ieuan Griffiths, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
132: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Martha Ferguson, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Danielle Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
133: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
1af
Ysgol Gynradd Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Adran Iau Carreglefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
3ydd
Elen Lisa Baugh, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
134: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Elfed Selman, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elin Rees, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Anwen Davies, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
135: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ffion Montgomery, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
136: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
David Williams, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
2il
Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Angharad Williams, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
137: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Indeg Ll. Owen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elen Evans, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
138: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Aaron Morgan-Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Robyn Johns, Ysgol Gynradd Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
3ydd
Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
139: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Matthew Wright, Ysgol Gynradd Carno, Rhanbarth Maldwyn
2il
Alaw Eldridge, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Damian Goss, Ysgol Iau Y Fron, Rhanbarth Fflint Maelor
140: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Ebrill, Cara, Gethin, Charlotte, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
Ysgol Gynradd Gwaenynog, Ysgol Gynradd Gwaenynog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
141: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp A, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Celine, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Emma, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
142: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Grwp Llanwddyn, Ysgol Gynradd Efyrnwy, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Barti Ddu, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
143: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
1af
Lloydy Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jake Day, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Drawing ( Years 7 and 8 )
1af
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Sioned Samuel, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sian Eirian Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Drawing Work (Year 9)
1af
Rebecca Garnault, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Liam Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
283: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work : Age Years 7 and 8
1af
Lowri Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mathew Davies, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
284: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
1af
Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Danielle Roberts, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
285: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
1af
Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Menna Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Rhys Beynon Morgan, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
286: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
1af
Aeddon Berry, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Nia Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
287: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Kathleen McCarthy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Daniel Galley, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
288: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
1af
Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Ella Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
289: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp y Seithfed, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Grwp 7C, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
290: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9 (Group work)
1af
Grwp Gwenno, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
291: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Glesni Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
292: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
295: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Elin, Hannah a Glesni, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
296: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing ( Individual) : Under 25 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Marilyn Turner, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
297: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Kerry Hughes, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
298: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Huw Tryweryn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Sion Edwyn Yates, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
299: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Glesni, Osian, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D work in any medium ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Osian, Sion, Iwan ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
301: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Scott Griffiths, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
302: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Eve Grovier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Arwyn Roberts, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Huw Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
303: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
304: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Janice, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
306: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Raymond Williams, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Gruffydd Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D work in any medium. ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gruffydd, Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
311: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
1af
Alaw Gwyn Rossington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
312: Argraffu Oedran Blwyddyn 9 - Printing : Age Year 9
1af
Amy Grant, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
314: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Computer Graphics : Age Year 9
1af
Sara Lewis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
315: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Lizzie Price, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
2il
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
316: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
1af
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Rawlins, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
317: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Create a Website : Group work under 12 years
1af
Eilir Pryse, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Alun Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
318: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Daniel Evans, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Laura Stewart Jones, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
319: Caligraffeg Oedran Blwyddyn 9 - Calligraphy : Age Year 9
1af
Lili Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
320: Pypedau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Puppets : Age Years 7 and 8
1af
Adelaide Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Ffion Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
322: Pypedau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Puppets (group work) : Age Years 7 and 8
1af
Catrin James a Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
324: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
1af
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Annes Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
325: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 9 - Printing or Decoration on Fabric : Age Year 9
1af
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
326: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Rhian Accland, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
327: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
1af
Gwenno Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
328: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Rachel Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Leanne James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
329: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
1af
Amy Alridge, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
332: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Weaving and/or Macrame : Age Years 7 and 8
1af
Gwennan Mair Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
335: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 9 - Fashion : Age Year 9
1af
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Esyllt Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hannah Holfmann, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
336: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Black and White Print : Age Years 7 ,8 and 9 (KS3)
1af
Danial Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
337: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Esyllt Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Lara Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
338: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Robin Llwyd Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
339: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Angharad Elisabeth Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
342: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
1af
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Beth Roberts, Adran Clwb Celf Dinbych, Rhanbarth Dinbych
343: Gemwaith Oedran Blwyddyn 9 - Jewellery : Age Year 9
1af
Daniel Broderick, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
344: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
1af
Cecilia Peru, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Lindsey Lewis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Delyth Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
345: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
1af
Ffion Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Ffion Smee, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
346: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp Cambria, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Catherine Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
348: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
1af
Jamie Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Sarah Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
349: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 9 - Creating an Artefact : Age Year 9
1af
Cadi Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
350: Celf Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Art (Age Years 10 and 11)
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Rhiannon Reynolds, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
Anna Carling, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
351: Technoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Technology (Age Years 10 and 11)
1af
Lisa Humphreys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
352: Celf Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Art (Age Years 12 and 13)
1af
Joanna Poloha, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
2il
Delyth Jewell, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
353: Technoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Technology (Age Years 12 and 13)
1af
Mari Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Llio Peachey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005