Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


66: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Drawing under 8 Years ( Age Year 2 and under)
1af
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
69: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
76: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Ieuan, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
77: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
2il
Grwp Nicole, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
82: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Mair, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
109: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
111: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Emma Stenson, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
133: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
2il
Adran Iau Carreglefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
286: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
1af
Aeddon Berry, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
288: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
2il
Catrin Ella Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
289: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp y Seithfed, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
290: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9 (Group work)
1af
Grwp Gwenno, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
315: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
2il
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
324: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
3ydd
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
325: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 9 - Printing or Decoration on Fabric : Age Year 9
1af
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
327: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
1af
Gwenno Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
337: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
338: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
342: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
1af
Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
348: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
3ydd
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
351: Technoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Technology (Age Years 10 and 11)
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
352: Celf Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Art (Age Years 12 and 13)
3ydd
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005