Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


66: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Drawing under 8 Years ( Age Year 2 and under)
2il
Luke Powell, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
76: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
2il
Grwp Llansteffan, Ysgol Gynradd Llansteffan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
81: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
3ydd
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
82: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
2il
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
83: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Ysgol Gynradd Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
85: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Shannon Livings, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
86: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Ieuan Harries, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
87: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Hefin ac Endaf, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
98: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
William Griffiths, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
99: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Catrin Jones, Ysgol Gynradd Hendygwyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
130: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
3ydd
Amy Davies, Ysgol Gynradd Brechfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
133: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
1af
Ysgol Gynradd Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
283: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work : Age Years 7 and 8
1af
Lowri Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
310: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D work in any medium. ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
319: Caligraffeg Oedran Blwyddyn 9 - Calligraphy : Age Year 9
2il
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
332: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Weaving and/or Macrame : Age Years 7 and 8
1af
Gwennan Mair Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
344: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
1af
Cecilia Peru, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
346: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp Cambria, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005