Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


67: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Drawing 8 - 10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Iwan Davies, Ysgol Gynradd Cwmgors, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
69: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Ellie Rowlands, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
83: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Ysgol Gynradd Y Wern, Ysgol Gynradd Y Wern, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
89: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
2il
Daniel Myers, Ysgol Gynradd Townhill, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
91: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Daniel Myers, Ysgol Gynradd Townhill, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
95: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Nikita Temple, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
117: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Abigail Davies, Ysgol Gynradd Trefansel, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
285: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
2il
Menna Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
317: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Create a Website : Group work under 12 years
2il
Alun Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
320: Pypedau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Puppets : Age Years 7 and 8
2il
Ffion Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
328: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Rachel Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
335: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 9 - Fashion : Age Year 9
3ydd
Hannah Holfmann, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
344: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
2il
Lindsey Lewis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
345: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
1af
Ffion Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
348: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
1af
Jamie Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
353: Technoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Technology (Age Years 12 and 13)
2il
Llio Peachey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005