Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


110: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Angharad Evans, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
120: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Cerian Roberts, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
283: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work : Age Years 7 and 8
2il
Mathew Davies, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
329: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
1af
Amy Alridge, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005