Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


96: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Daisy Williams, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
107: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Grwp Rhyd Y Grug, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
108: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Grwp Rhyd Y Grug, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
110: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Liam Thomas, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
352: Celf Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Art (Age Years 12 and 13)
1af
Joanna Poloha, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005