Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


75: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
3ydd
Criw Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
77: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Grwp Levi, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
81: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
2il
Grwp Celf Babanod, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
82: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
3ydd
Laura B a Chantelle W, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
88: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
97: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Daniel Manners, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
101: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website : Individual work under 12 years
2il
Cai Wilshaw, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
102: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Indeg Williams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
113: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
130: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Ellery O'Neil, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Drawing ( Years 7 and 8 )
2il
Sioned Samuel, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
284: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
3ydd
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
285: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
1af
Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
287: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
2il
Kathleen McCarthy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
312: Argraffu Oedran Blwyddyn 9 - Printing : Age Year 9
1af
Amy Grant, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
319: Caligraffeg Oedran Blwyddyn 9 - Calligraphy : Age Year 9
1af
Lili Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
324: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
2il
Annes Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
339: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
3ydd
Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
343: Gemwaith Oedran Blwyddyn 9 - Jewellery : Age Year 9
1af
Daniel Broderick, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
350: Celf Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Art (Age Years 10 and 11)
3ydd
Anna Carling, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
351: Technoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Technology (Age Years 10 and 11)
3ydd
Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005