Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


67: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Drawing 8 - 10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Hywel Thomas, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
69: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kurtis Tirrell, Ysgol Fabanod Hendre, Rhanbarth Gwent
71: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Owen Towel, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
79: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
William Gough, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
81: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
94: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Rhys Neal, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
98: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Betsan Edwards, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
115: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Megan Phillips, Ysgol Gymraeg Caerffili, Rhanbarth Gwent
128: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Aleesha Parry, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
129: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Amy Matthews, Ysgol Gynradd Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
136: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
David Williams, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
137: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Elen Evans, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
138: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Robyn Johns, Ysgol Gynradd Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
140: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
3ydd
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
142: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Grwp Barti Ddu, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
143: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
3ydd
Jake Day, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Drawing Work (Year 9)
1af
Rebecca Garnault, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
314: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Computer Graphics : Age Year 9
1af
Sara Lewis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
316: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
2il
Nia Rawlins, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
350: Celf Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Art (Age Years 10 and 11)
2il
Rhiannon Reynolds, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
352: Celf Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Art (Age Years 12 and 13)
2il
Delyth Jewell, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005