Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


70: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Ioan Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
95: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Emily Williams, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
97: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Lloyd Rees, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
112: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Steffan Rhys Morris, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
284: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
2il
Danielle Roberts, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005