Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


70: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
71: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Catrin Pritchard, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
72: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Ffion Bryn Jones, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
73: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Josh Williams, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
88: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Grwp Luke, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
90: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
2il
Lauren Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
91: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Mari Fflur Rowlinson, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
97: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
99: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Konrad Bialozynski, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
100: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
2il
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
103: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
104: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
105: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
106: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Grwp Enlli, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
108: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
118: Gwau/Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Marged Huws, Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhanbarth Eryri
120: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
123: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Becky Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
125: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Joseff Jones, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
127: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
131: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
132: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
3ydd
Danielle Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
137: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Indeg Ll. Owen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
140: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Ebrill, Cara, Gethin, Charlotte, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
141: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
2il
Grwp Celine, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
142: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
2il
Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
316: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
1af
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
318: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
3ydd
Laura Stewart Jones, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
325: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 9 - Printing or Decoration on Fabric : Age Year 9
2il
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
327: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
2il
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
337: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
3ydd
Lara Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
338: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Robin Llwyd Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
351: Technoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Technology (Age Years 10 and 11)
1af
Lisa Humphreys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005