Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


66: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Drawing under 8 Years ( Age Year 2 and under)
3ydd
Aron Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
71: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
74: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6 )
2il
Melangell Jones, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
77: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Grwp Manwel, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
78: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
86: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Michael David Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
90: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
John Bugby, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
94: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Steffan Jones, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
101: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website : Individual work under 12 years
3ydd
Grwp Llywelyn, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
104: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Sadie Williams, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
107: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Grwp Coco, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
110: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
114: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Harriet Andrews, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
119: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Sophie Stevens, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
126: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
3ydd
Eleri Sweeney, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
130: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
2il
Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
134: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Elfed Selman, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Drawing ( Years 7 and 8 )
1af
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Drawing Work (Year 9)
2il
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
286: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
2il
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
291: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Glesni Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
292: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
295: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Elin, Hannah a Glesni, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
296: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing ( Individual) : Under 25 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
297: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
298: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
2il
Sion Edwyn Yates, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
299: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Glesni, Osian, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D work in any medium ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Osian, Sion, Iwan ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
306: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
2il
Gruffydd Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D work in any medium. ( Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
2il
Gruffydd, Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
322: Pypedau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Puppets (group work) : Age Years 7 and 8
1af
Catrin James a Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
335: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 9 - Fashion : Age Year 9
1af
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
350: Celf Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Art (Age Years 10 and 11)
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005