Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


73: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
74: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6 )
3ydd
Beca Glyn, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
75: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
2il
Grwp Pont-y-Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
78: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Izzy McQuillan, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
79: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
80: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Rhodri Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
84: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing for children and young people Special Educational Needs (moderate) under 8 years (Age year 2 and younger)
1af
Elis Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
85: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Kayleigh Watson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
86: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Glyn Owen, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
87: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Sophie a Kayleigh, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
88: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Simon ac Andrew, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
100: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
1af
Lisa Allsup, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
103: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Carwyn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
109: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Glyn Paewa, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
111: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
113: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Anest Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
114: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
118: Gwau/Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
122: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Eleanor Goddard, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
124: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
127: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Angharad Evans, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
128: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
3ydd
Joshua Cook, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
129: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Hannah O'Rourke, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
135: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
136: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
143: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
1af
Lloydy Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Drawing ( Years 7 and 8 )
3ydd
Sian Eirian Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Drawing Work (Year 9)
3ydd
Liam Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
284: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
1af
Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
287: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
288: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
1af
Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
291: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
292: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
296: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing ( Individual) : Under 25 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Marilyn Turner, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
297: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
2il
Kerry Hughes, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
298: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Huw Tryweryn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
302: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Huw Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
307: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Raymond Williams, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
311: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
1af
Alaw Gwyn Rossington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
324: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
1af
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
339: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Angharad Elisabeth Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
342: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
2il
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
344: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
3ydd
Delyth Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
345: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
2il
Ffion Smee, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
348: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
2il
Sarah Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
349: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 9 - Creating an Artefact : Age Year 9
1af
Cadi Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
353: Technoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Technology (Age Years 12 and 13)
1af
Mari Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005