Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


72: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Zoe Williams, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
79: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
92: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
95: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sadie Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
100: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
3ydd
Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
101: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website : Individual work under 12 years
1af
Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
102: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
103: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Joseph Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
116: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
117: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Alis Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
122: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Eiri Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
124: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Nia Shaw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
125: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Huw Taskin, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
129: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
132: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
133: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
3ydd
Elen Lisa Baugh, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
135: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Ffion Montgomery, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
140: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
2il
Ysgol Gynradd Gwaenynog, Ysgol Gynradd Gwaenynog, Rhanbarth Dinbych
143: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
305: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
315: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Lizzie Price, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
318: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
337: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Esyllt Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
339: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
342: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
3ydd
Beth Roberts, Adran Clwb Celf Dinbych, Rhanbarth Dinbych

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005