Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


68: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Drawing 10 - 12 years ( Age Years 5 and 6)
1af
Caitlin Gardner-Poole, Ysgol Trelawnyd, Rhanbarth Fflint Maelor
72: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Chloe Baines, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
84: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing for children and young people Special Educational Needs (moderate) under 8 years (Age year 2 and younger)
3ydd
Tristan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
87: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
91: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
2il
Bethan Haf Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
96: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Alexandra Smith, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
99: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Iona Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
105: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Lander Hughes, Ysgol Gynradd Brynford, Rhanbarth Fflint Maelor
106: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Grwp Brown, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
111: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Alison Bolton, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
112: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Molly Challis, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
114: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Rachel Powell, Ysgol Gynradd Hybarch Edward Morgan, Rhanbarth Fflint Maelor
120: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Siwan Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
139: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Damian Goss, Ysgol Iau Y Fron, Rhanbarth Fflint Maelor
141: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
3ydd
Grwp Emma, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
301: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
318: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
2il
Daniel Evans, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
326: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Rhian Accland, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
336: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Black and White Print : Age Years 7 ,8 and 9 (KS3)
1af
Danial Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
346: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
2il
Grwp Catherine Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005