Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2005 (Un Rhanbarth)


67: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Drawing 8 - 10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Mirain Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
68: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Drawing 10 - 12 years ( Age Years 5 and 6)
3ydd
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
73: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
74: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6 )
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
80: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Rhys Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
84: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing for children and young people Special Educational Needs (moderate) under 8 years (Age year 2 and younger)
2il
Nathan Hunter, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
89: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Catherine Evans, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
96: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Craig Adams, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
98: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
105: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Oran Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
108: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Grwp Lleucu, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
115: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Sara Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
119: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
121: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
122: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
June Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
123: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
124: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
3ydd
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
126: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
2il
Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
134: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Anwen Davies, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
135: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
137: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
138: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
139: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Alaw Eldridge, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
141: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp A, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
283: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work : Age Years 7 and 8
3ydd
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
286: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
3ydd
Nia Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
301: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Scott Griffiths, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
302: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Eve Grovier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
304: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Janice, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
314: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Computer Graphics : Age Year 9
2il
Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
317: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Create a Website : Group work under 12 years
1af
Eilir Pryse, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
326: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
2il
Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
328: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
2il
Leanne James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
335: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 9 - Fashion : Age Year 9
2il
Esyllt Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Canolfan Mileniwm Cymru 2005